Клініко-діагностична лабораторія надає змогу зробити такі дослідження, як:

І. Гематологічні дослідження

 1. Клінічний аналіз крові (визначення 18 параметрів на гематологічному аналізаторі), швидкість осідання еритроцитів, підрахунок лейкоцитарної формули.
 2. Визначення кількості ретикулоцитів.
 3. Визначення кількості еритроцитів з базофільною зернистістю.

ІІ. Дослідження згортаючої системи крові.

 1. Визначення часу зсідання крові.
 2. Визначення протромбінового часу.
 3. Визначення тромбінового часу.
 4. Визначення фібриногену.
 5. Визначення активованого частково тромбопластинового часу.

ІІІ. Загально клінічні дослідження.

 1. Загальний аналіз сечі.
 2. Дослідження сечі за Нечипоренком.
 3. Дослідження сечі за Зимницьким.
 4. Загальний аналіз мокротиння.
 5. Дослідження дуоденального вмісту.
 6. Дослідження копрограми.
 7. Дослідження калу на наявність яєць гельмінтів, найпростіших.
 8. Дослідження виділення з сечостатевих органів.

IV. Біохімічні дослідження.

 1. Визначення в крові глюкози.
 2. Визначення в крові білірубіну.
 3. Визначення в крові аланінаміностресферази.
 4. Визначення в крові аспартатамінотрасферази.
 5. Визначення в крові тимолової проби.
 6. Визначення в крові сечовини.
 7. Визначення в крові креатніну.
 8. Визначення в крові холестирину.
 9. Визначення в крові загального білка.
 10. Визначення в крові альбуміну.
 11. Визначення в крові сечової кислоти.
 12. Визначення в крові глютамін трасферази.
 13. Визначення в крові лужної фосфатази.
 14. Визначення в крові L амілази.
 15. Визначення в крові лактат дегідрогенази
 16. Визначення в крові тригліцеридів.
 17. Визначення в крові холестерину ліпопротеїдів високої щільності.

V. Імунологічні дослідження.

 1. Визначення групи крові і Rh фактору.
 2. Визначення антитіл до Rh фактору.
 3. Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW експрес).
 4. Визначення С-реактивного білка
 5. Визначення ревматоїдного фактору.
 6. Визначення АСЛ-О.
 7. Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В.
 8. Визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С.
 9. Визначення тиреотропного гормону.
 10. Визначення тироксину вільного.
 11. Визначення аутоантитіл до тиреоїдної пероксидози.

VI. Цитологічні дослідження матеріалу з шийки та порожнини матки.


Співробітники клініко-діагностичної лабораторії

Завідуюча лабораторії

Нечипоренко Галина Михайлівна

Нечипоренко Галина Михайлівна

044 568 8073

Освіта: Київський медичний інститут 1982 р., санітарно-гігієнічний факультет.

Вища категорія.

Стаж 36 років.

Лікар-лаборант

Ліманська Лариса Василівна

Ліманська Лариса Василівна

Освіта: Київський медичний інститут 1982 р., санітарно-гігієнічний факультет.

Вища категорія. Стаж 30 років.

Біолог

Шолох Наталія Євгенівна

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка 2006р., факультет біологічний.

Друга кваліфікаційна категорія. Стаж: 10 років.