Види хірургічного лікування:

 1. Видалення доброякісних новоутворень шкіри (папілом, бородавок, родимок) електротермокоагуляцією (до 2-х утворень);
 2. Видалення доброякісних новоутворень шкіри (папілом, бородавок, родимок) радіоножем (більше 2-х утворень);
 3. Радіохвильове видалення численних (більше 5-ти) доброякісних новоутворень промежини зовнішніх статевих органів (папіломи, канділоми);
 4. Висічення кісти куприка (епітеліального куприкового ходу, дермоїдні кісти куприка);
 5. Видалення стороннього тіла в м’яких тканинах;
 6. Розкриття та дренування епітеліального куприкового ходу;
 7. Розкриття та дренування гематоми;
 8. Розкриття поверхневого гнійника;
 9. Лікування врослого нігтя (оперативне);
 10. Некректомія (видалення некротичних тканин);
 11. Видалення пухлин м’яких тканин (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та ін.);
 12. Видалення фіброзного поліпа анального каналу;
 13. Амбулаторне видалення бородавки, папіломи, родимки;
 14. Розкриття та дренування абсцесу, фурункула, пароніхія;
 15. Взяття матеріалу для гістологічного дослідження за допомогою біопсійних щипців;
 16. Взяття матеріалу для гістологічного дослідження за допомогою радіопетлі;
 17. Видалення підошовної бородавки;
 18. Кріодеструкція контагіозного молюска;
 19. Видалення бородавки радіоножем.

Лікарі-хірурги:

Лікар-хірург вищої категорії

Шахневич Андрій Ярославович

Шахневич Андрій Ярославович

044 568 8088

Медичний стаж: 7 років

Особисті дані:

Дата нарождення: 15 листопада 1984р..

Місце нарождення: Львівська обл. Бродівський район, село Голосковичі

Телефон: (093) 608 86 52

Ліцензія і сертифікати:

 • сертифікат науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання і перспективи розвитку сучасної медицини»16 квітня 2009року.
 • сертифікат науково-практичної конференції «Малоінвазивні технології в хірургії»15-16 жовтня 2009року.
 • диплом науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні аспекти лікування захворювань та ушкоджень магістральних судин мирного та військового часу»15-16 жовтня 2009року.
 • сертифікат  «Малоінвазивні технології в сучасній хірургії»17-19 лютого 2011року.

Навчання:

1991-2002рр. CШ №3 міста Броди

2002-2008рр. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський медичний університет імені І.Я.Горбачевського» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.

2008-2011рр. Інтернатура на базі кафедри хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (хірургічні відділення Київської міської клінічної лікарні №8). В повному обсязі виконав навчальну програму лікаря-інтерна.

З 2011року по теперішній час            клінічна ординатура на базі кафедри хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (хірургічні відділення Київської міської клінічної лікарні №8).

Досвід роботи:

Під час практичної діяльності брав участь в обходах професора, доцента, завідувачів відділень, в клінічних та патолога-анатомічних конференціях. Робив доповіді тематичних хворих. Брав участь в оперативних втручаннях, як оператор: апендектомії; холецистектомії; герніопластика; гемороїдектомії за Міліган-Морганом; гастростомії; висічення виразок шлунка та ДПК, з подальшою пілородуоденопластикою; ампутація нижньої кінцівки; розкривання гнійників м’яких тканин; лапароцентези; як асистент хірурга: операції з приводу гострої кишкової непрохідності; резекції тонкої та товстої кишки; вісцероліз; операція Гартмана; панкреатодуоденальні резекції; венектомії; склерооблітерації.. Брав участь в хірургічних конференціях, а також в засіданні товариства хірургів м. Києва  та Київської області. Вдосконалюю теоретичні курси із загальної, невідкладної, торакальної, судинної, лапароскопічної хірургії.


Закінчив медичний факультет Сумського Державного Університету у 2002 році.

З 2002 по 2004 рр. пройшов інтернатуру на кафедрі торако-абдомінальної хірургії ХМАПО за фахом «хірургія».

З 2004 по 2006 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «хірургія». На другому році навчання у клінічній ординатурі затвердив тему кандидатської дисертації “Оптимізація хірургічного лікування гострих судинних захворювань кишечника у пацієнтів похилого та старечого віку” за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. 29 жовтня 2009р достроково захистив кандидатську дисертацію на вказану тему в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.08 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Лікар-хірург, доцент

Максименко Михайло Васильович

Максименко Михайло Васильович

Працюючи над дисертаційною роботою в аспірантурі Максименко М.В. був удостоєний академічної стипендії Кабінету Міністрів України ім. М.С. Грушевського. 

З грудня 2009 р. по листопад 2010 р. працював старшим лаборантом на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика.

З грудня 2010 р. обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри медицини невідкладних станів.

З 2015 року обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри медицини невідкладних станів.

В 2017 році отримав вчене звання доцента.

Під час роботи на кафедрі активно приймає участь у розробці методичних рекомендацій, підготовці навчальних посібників, наукових публікацій. Самостійно підготував та проводить практичні заняття із лікарями-інтернами та курсантами, веде активну практичну та наукову діяльність. Максименко М.В. постійно прагне підвищувати рівень знань та практичних навичок у галузі хірургії Вища категорія з 2012 року, проявляє себе як талановитий науковець та кваліфікований лікар-хірург. За період з 2006 по 2018 рік провів близько 1700 оперативних втручань різного ступеня складності.

Максименко М.В. постійно розвивається та удосконалюється як практичний лікар-хірург, а саме – пройшов такі курси тематичного удосконалення:- «Лапароскопічна хірургія та інші сучасні хірургічні технології» (2006), «Основи судинної хірургії» (2010),«Сучаснімалоінвазивні методики флебології» (2011), «Малоінвазивні втручання при патології підшлункової залози» (2011),
 Спеціалізація з травматології (2012), Спеціалізація з управління охороною здоров′я (2012),  ТУ з медицини невідкладних станів (2012), Спеціалізація з медицини невідкладних станів (2015),  ТУ підготовка кадрового резерву НМАПО (Англійська мова для ПВС) (2016).

За період з 2006 по 2018 рр. опубліковано 123 роботи у фахових виданнях ВАК України, отримано 22 патенти України на корисну модель, 2 інформаційних листа, 7 навчальних посібників , 1 підручник, 3 методичні рекомендації.


Лікар-хірург

Тюлюкін Ілля Олегович

Народився 15 січня 1990 року в селі Щасливе Бориспільського району Київської області.

У 1997 році був зарахований на навчання до Щасливського навчально-виховного комплексу, який закінчив у 2007 році, нагороджений золотою медаллю.

Після закінчення Щасливського НВК, у 2007 році став студентом 1-го курсу 1-го медичного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Під час навчання в університеті брав активну участь в роботі студентського наукового гуртка кафедри травматології та ортопедії НМУ, приймав участь в роботі наукових конференцій, підготувці доповідей, присвячених проблемам лікування переломів та захворювання суглобів, досліджував впровадження нових методів оперативного та консервативного лікування хворих.

З 2 серпня 2012 року по 12 вересня працював в операційному блоці Київської міської клінічної лікарні №8 медичною сестрою.

Після закінчення НМУ імені О.О. Богомольця 11 жовтня 2013 року зарахований на посаду лікаря-інтерна зі спеціальності «медицина невідкладних станів» в Обухівську філію КЗ КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», звідки був відряджений для проходження заочної частини інтернатури за цією спеціальністю на базу Бориспільської філії  КЗ КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

28 квітня 2015 року отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

З 2013 по 2015 рік працював спортивним лікарем ХК «Сокіл» м. Київ.

З 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2017 року проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі медицини невідкладних станів Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

З 4 травня 2015 року по 27 серпня 2018 року працював на базі Бориспільської філії  КЗ КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» лікарем з медицини невідкладних станів.

Під час проходження інтернатури та клінічної ординатури регулярно відвідував та брав участь у роботі наукових конференцій та конгресів з медицини невідкладних станів та суміжних дисциплін.

З вересня 2017 року по теперішній час працює старшим лаборантом кафедри хірургії стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В листопаді 2017 року пройшов спеціалізацію з лапароскопічної холедохоскопії в Life and Health Sciences Research Institute (ICVS), School of Medicine, University of Minho м. Брага, Португалія.

За період з 2013 по 2018 рр. опубліковано 32 роботи у фахових виданнях ВАК України, отримано 4 патенти України на корисну модель, 1 інформаційний лист.

Сімейний стан – одружений, маю дитину.