Основними завданнями кабінету інфекційних захворювань є:

 • забезпечення своєчасного виявлення інфекційних хворих;
 • забезпечення кваліфікованою консультативною допомогою, щодо  діагностики та лікування хворих інфекційними та паразитарними захворюваннями, в амбулаторно-поліклінічних умовах;
 • вивчення та аналіз динаміки інфекційної захворюваності та смертності, розробка та здійснення заходів з підвищення якості та ефективності діагностики, лікування та профілактики інфекційних захворювань.

У відповідності до наведених вище завдань, кабінет інфекційних захворювань здійснює:

 • надання консультативної допомоги хворим ( з підозрою на інфекційне захворювання) з метою уточнення діагнозу, призначення лікувально-профілактичних заходів та вирішення питання щодо госпіталізації хворих;
 • лікування інфекційних хворих в амбулаторних умовах та доліковування реконвалесцентів після виписки із стаціонару;
 • контроль за повним клінічним та бактеріологічним одужанням інфекційних хворих з використанням методів інструментального та лабораторного дослідження;
 • дотестове та післятестове консультування, обстеження на ВІЛ-інфекцію (в т. ч. швидкими тестами);
 • диспансерний облік і лікування пацієнтів з першою та другою стадією ВІЛ-інфекції;
 • облік хворих з інфекційними захворюваннями, бактеріоносіїв, паразитоносіїв, на підставі термінових повідомлень про інфекційне захворювання;
 • лікар-інфекціоніст проводить експертизу тимчасової непрацездатності  у відповідності  з положенням про експертизу тимчасової непрацездатності.

Пацієнтами кабінету інфекційних захворювань є:

 • хворі на інфекційні хвороби
 • реконвалесценти інфекційних хвороб
 • пацієнти з підозрою на інфекційну хворобу
 • контактні з хворими на інфекційні хвороби
 • особи, що обстежуються (консультуються) з профілактичною метою.

Лікар-інфекціоніст

Вега Альона Рікардівна

044 568 80 88

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2013 році, навчалась в клінічній ординатурі на базі кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика з 2015 по 2017 рр.