Для поліпшення матеріально-технічної бази та підвищення якості медичних послуг у 2019-2020 роках у столиці побудують окремий, оснащений за найвищими стандартами додатковий корпус Центру нейрореабілітації учасників АТО. Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

Зокрема, облаштують додатковий корпус у Київській міській клінічній лікарні № 11 Дніпровського району на вул. Рогозівській, 6. Це допоможе не лише збільшити потужність Центру нейрореабілітації учасників АТО, а й дасть змогу розширити обсяг реабілітаційних і діагностичних послуг.

Нове приміщення дозволить забезпечити місцями військових під час проведення стаціонарного лікування та підвищити якість медичного обслуговування із застосуванням фізичної та психологічної реабілітації, психосоціальної адаптації, водолікування, кінезо-та ерготерапії, розширеним спектром діагностичних послуг для досягнення максимального ефекту під час оздоровлення.

Усі роботи будуть виконані за рахунок бюджетних коштів. Відповідальність за їхнє раціональне і цільове використання, виконання робіт в установлені терміни згідно із затвердженим графіком несе замовник робіт – КП «Інженерний центр». Під час укладання договору підряду він зобов’язаний передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років, а також безумовне повернення коштів у разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.